Category Archives: Powerdirector

Powerdirector-15

เมนู Capture  โปรแกรม Power Director 8
เมนูที่ใช้จัดการ จับภาพหน้าจอ โดยใช้กล้อง Webcam และ ไมโครโฟน เพื่อบันทึกเสียง ในรูปแบบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ ไฟล์เสียง

Powerdirector-14

เมนู Creat Disc โปรแกรม Power Director 8
 เมนูที่ใช้จัดการ รวมคลิป เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเสียง เข้าด้วยกัน ให้อยู่ในรูปแบบ CD ,DVD

 

Powerdirector-13

เมนู Produce โปรแกรม Power Director 8 ใช้จัดการ รวมคลิป

       เมื่อจัดการภาพ วิดีโอ และเสียง เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องนำรวมกันให้เป็นไฟล์เดียว โดย เมนู Produce จะเป็นตัวช่วยในการจัดการไฟล์นามสกุลต่างๆ

   ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 
 
 
 
 
 
 

Powerdirector-12

การใส่ Effect วิดีโอ


Powerdirector-11

การจัดการ Effect /การจัดการไฟล์เสียง


Powerdirector-10

การแทรกตัวหนังสือ (Text)  โปรแกรม Power Director 8

Powerdirector-09

การแทรกกรอบภาพและดาวกระจาย

Powerdirector-08

การสร้างไตเติ้ลด้วย Slideshow

Powerdirector-07

การซูมภาพ (Motion)