Category Archives: Captivate

Captivate-สร้างแบบทดสอบออนไลน์

วิธีการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ จากโปรแกรม Adobe captivate5 โดยทั่วไปการสร้างแบบทดสอบในโปรแกรมทำได้ไม่ยาก แต่ที่สำคัญคือ
ไม่สามารถที่จะเก็บประวัติการทำข้อสอบได้    Tip นี้จะเป็นการนำ spreadsheet Google ซึ่งนำมาทำงานร่วมกับ Cp5 ได้อย่างลงตัว
และสามารถเก็บคะแนน เวลาทำข้อสอบ ซึ่งเราสามารถกลับมาดูย้อนหลัง เมื่อใดก็ได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของไทยเราครับ

ก่อนลงมือทำ ควรเตรียมข้อมูลดังนี้
1. โปรแกรม Adobecativate5
2. ดาวน์โหลดเทมเพลต ข้อสอบออนไลน์  เทมเพลตDemo
3. เข้าสู่ระบบ Google 
4.เปิดลิ้งค์ googledocs ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ใน GoogleDrive ตามลิ้งค์นี้ คลิก
เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อม ก็ลงมือทำตามวิดีโอ ได้เลยครับ
ดูตัวอย่าง มีข้อสงสัย คลิกที่นี่>>
Read the rest of this entry