Monthly Archives: ธันวาคม 2011

Powerdirector-15

เมนู Capture  โปรแกรม Power Director 8
เมนูที่ใช้จัดการ จับภาพหน้าจอ โดยใช้กล้อง Webcam และ ไมโครโฟน เพื่อบันทึกเสียง ในรูปแบบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ ไฟล์เสียง

Powerdirector-14

เมนู Creat Disc โปรแกรม Power Director 8
 เมนูที่ใช้จัดการ รวมคลิป เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเสียง เข้าด้วยกัน ให้อยู่ในรูปแบบ CD ,DVD